Konzert 107 - Satoko Fujii Quartet

13.11.2006

Satoko Fujii (p)
Natsuki Tamura (tp)
Takeharu Hayakawa (b)
Tatsuya Yoshida (dr)